1. Home
 2. Over ons
 3. Zonnepanelen
 4. Omvormers
 5. Onderconstructie
 6. Service
 7. Contact

Privacy Beleid — Time for Solar B.V.

Time for Solar B.V., gevestigd aan Buitendijks 17 3356 LX Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contact

Time for Solar B.V.
Buitendijks 17
3356 LX Papendrecht
+31 6 34619222

Persoonsgegevens die wij verwerken

Time for Solar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Adresgegevens;
 6. Telefoonnummer;
 7. E-mailadres;
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door op deze website een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch);
 9. Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Time for Solar B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Time for Solar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Als wij hier wettelijk tot verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Time for Solar B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma&apis;s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Time for Solar B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Time for Solar B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor ondernemers van zeven jaar en voor particulieren is deze wettelijke bewaartermijn vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Time for Solar B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Time for Solar B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Time for Solar B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Time for Solar B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Time for Solar B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timeforsolar.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Time for Solar B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Time for Solar B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar info@timeforsolar.nl